• บ้านปากด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2553)

    บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา

    สุขพระธรรมที่สวนโมกข์ สุขใจที่บ้านปากด่าน สุราษฏร์ธานี บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียและสวนโมกขพลาราม เป็นหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปากด่านเพราะสถานที่ตั้งบริเวณนี้เป็นปากทางเข้าสู่เมืองไชยาเป็นที่ตั้งด่านตรวจคน รวมทั้งในครั้งที่เกิดสงครามพม่าในสถานที่ตรงนี้เป็นบริเวณ ที่เป็นหน้าด่านของเมืองไชยา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านปากด่าน” บ้านปากด่านได้เริ่มก่อตั้งเมื่อไรไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่คนรุ่นเก่าเล่าต่อๆ กันมาว่า บ้านปากด่านเป็นทางสำหรับลากไม้ทางไปตำบลเสวียดไปห้อยปริงจะมารวมต่อเชื่อมกันได้ที่ตั้งปากด่าน รถยังวิ่งไม่ได้เพราะเป็นทางแคบๆ สำหรับใช้เป็นเส้นทางลากเกวียนเพื่อการบรรทุกของบริเวณสองข้างทางในหมู่บ้านเป็นป่ามีสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด ตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ก่อตั้งสวนโมกข์ใหม่ๆ มีคลองสายหนึ่งไหลผ่านมาทาง เข้าหมู่บ้าน ตรงทางด่านตัดผ่านคลองมีสะพานข้ามตรงจุดนี้เองที่ เรียกว่า ปากด่าน ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เรียกว่า เมืองหน้าด่านเพราะคนที่จะมาที่นี่จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้มา จึงเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “บ้านปากด่าน”