• บ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ (2555)

    บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง

    ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ ที่บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดัง ชื่อบ้านนาหมอม้า มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า เกิดขึ้นจากที่สัตว์ป่ามาทำลายต้นข้าวในนา ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ เพราะกลัวผิดผีจึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ดุร้ายเหล่านั้น ในครั้งนั้นมีหมอผู้วิเศษ มีคาถาอาคมได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันสัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ห้วยนา หมอม้า และพร้อมกันขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาหมอม้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา