• บ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ (2552)

  บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

  เสน่ห์แห่งอาหารยูนนาน ความงามแห่งธรรมชาติที่บ้านยาง เชียงใหม่ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เงาแห่งขุนเขา อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ รอคอยให้นักเดินทางเข้าไปสัมผัส ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ คือความงดงามตระการตาของธรรมชาติ และความงดงามของวิถีชีวิตในชุมชน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ โดยทั้งหมดมีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ ยังมีความงดงามในความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเปี่ยมล้นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ในทุกย่างก้าวของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ หนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

 • บ้านหนองอาบช้าง จังหวัดเชียงใหม่ (2554)

  บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง

  อลังการณ์กับผ้าทอมือ ที่บ้านหนองอาบช้าง เชียงใหม่ บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านผ้าทอมือ มี “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” (บ้านไร่ไผ่งาม) อันเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ ที่เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และผลงานด้าน การทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม การย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร ซึ่งเกิดจากพลังปัญญาสร้างสรรค์ของ “นางแสงดา บันสิทธิ์” หรือป้าดาผู้นี้ อีกทั้งได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนา ต้นแบบ ปี 2553 (ด้านหัตถกรรม)

 • บ้านนอแล จังหวัดเชียงใหม่ (2555)

  บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง

  บ้านนอแล เชียงใหม่ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บ้านนอแล เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งขุนเขาดอยอ่างขางกลางทัศนียภาพอันสวยงามติดชายแดนไทย-พม่า วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอาง หรือ ปะหล่อง จำนวน 180 ครัวเรือน แต่ความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรกย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2512 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทางเฮลิปคอปเตอร์ ผ่านยอดดอยแห่งนี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น ชาวเขามีฐานะยากจน มีการทำลายป่าไม้ พระองค์ฯจึงมีกระแส พระราชดำรัส ที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นทุ่งเกษตร จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและได้ก่อเกิดเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก ณ ที่นี้

 • บ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)

  บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง

  เที่ยวสนุกที่บ้านดอน เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ บ้านดอน ยังเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมแห่งขุนเขา มีสายลมหนาวตลอดทั้งปี มีความงามมากมายให้สัมผัส ไม่ว่าทัศนียภาพบนยอดเขาสูงได้ 360 องศา เส้นทาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก เส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลกหรือจะแช่ตัวกับน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยาง ตำบลแม่งอน บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น เรียกได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ ที่มีธรรมชาติ งดงามโรแมนติก ปลอดภัยพร้อมพรั่งกับการเข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขของคนไทยได้จากโครงการพระราชดำริ บ้านดอน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงมาได้ทั้ง 365 วัน