บ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานี (2551)

บ้านนาตาโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่

พิกัด 15.088119,99.549061

เส้นสายผ้าทอลายโบราณแห่งนาตาโพ
วิถีชาวลาวครั่ง เมืองอุทัยธานี
บ้านนาตาโพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ด้วยความโดดเด่นแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนาตาโพ ซึ่งเป็น ชนชาติลาวครั่งเดิมที่อพยพลงมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อ 300 ปีก่อน ปัจจุบันชาวนาตาโพยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณยังถูกรักษา และอนุรักษ์ในวิถีชีวิต ไม่ว่าประเพณีทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านนาตาโพ เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง เพราะผู้นำหมู่บ้านเป็นนักพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ มีการแบ่งความรับผิดชอบเป็นคุ้มบ้านทำให้ดูแลหมู่บ้านได้ทั่วถึง ที่สำคัญยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด อีกทั้งชาวบ้านบ้านนาตาโพ เป็นผู้มีอัธยาศัยดีน่ารัก มีความรักสามัคคี มีความเป็นอยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง อากาศดี สามารถปลูกพืช สวนผลไม้ต่าง ๆ อีกทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผ้าทอลายโบราณบ้านนาตาโพ นับเป็นผลิตภัณฑ์OTOP ที่โดดเด่นและมีความงดงาม ด้วยมีอัตลักษณ์อยู่ที่การทำให้ความเป็น โบราณของลายผา แบบดั้งเดิมที่มีลวดลาย และสีสันสวยงาม ที่ยังคงมีความเป็นมนต์ขลังมาบรรจบกับความทันสมัยโดยที่ไม่เปลี่ยนรูปไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นคือ การคงความเป็นตัวตนของลายผ้าแบบดั้งเดิมอยู่ โดยเฉพาะ ผ้าซิ่นตีนจก โดยวัฒนธรรมผ้าซิ่นของลาวครั่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนตัวและส่วนตีน (เชิงผ้าซิ่น) โดยเฉพาะส่วนตีนซิ่นต้องเป็น
สีแดงเท่านั้น ส่วนตัวและหัวจะเป็นสีอะไรก็ได้ความงดงามของผ้าซิ่นตีนจก เป็นการนำเส้นฝ้ายมาย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ใช้ครั่งในการสีสันสีแดง ซึ่งเป็นที่นิยมมาแต่โบราณ และเป็นที่มาของการเรียกตนเองว่า ลาวครั่ง และสีสัน
จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ส่วนสร้างลวดลายผ้าซิ่นตีนจก จะเกิดขึ้นตามจินตนาการ จากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ รูปสัตว์ ดวงดาว เป็นต้น ลายผ้าทอของบ้านนาตาโพ จึงเป็นที่มาของรางวัลการันตีต่างๆ มากมาย จนทำให้ผ้าทอลายโบราณของบ้านนาตาโพ กลายเป็นสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยม และมีคุณค่ามากที่สุด

แหล่งท่องเที่ยว

- ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาตาโพ
- ถนนใต้ดิน

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีแต่งงาน
- ประเพณีบวชนาค
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีเข้า - ออกพรรษา
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- ประเพณีวันลอยกระทง
- ประเพณีเอาแรง-ขอแรง
- ประเพณีงานศพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพักโฮมสเตย์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร. 056-531337
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ โทร. 056-521337

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางของบริษัทขนส่ง (บขส.) ที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต 2) มาจังหวัดอุทัยธานี ให้ลงรถที่สถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานีแล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางสายอุทัยธานี-บ้านไร่ มาลงที่ตลาดบ้านไร่หรือที่สถานีขนส่งบ้านไร่ (บขส.บ้านไร่)ก็ได้ เมื่อมาถึงที่อำเภอบ้านไร่แล้วสามารถจ้างรถเพื่อไปยังที่ตั้งกลุ่มได้เพราะอยู่ไม่ไกลมากนักจากที่ตลาด รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร

แผนที่