บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี (2551)

บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี

พิกัด 12.585209,102.067524

บ้านบางกะจะ จันทบุรี
ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งสละขึ้นชื่อ
บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มากไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะที่นี่คือ หนึ่งในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาติไทยโดยในปี พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นเป็น พระยาวชิรปราการ)ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยา ผ่านมาทางระยองเรื่อยมามุ่งสู่จันทบุรี และได้มาหยุดพักพลและประทับพักแรมที่บ้านบางกะจะหัวแหวนปัจจุบันคือ ตำบลบางกะจะและตำบลพลอยแหวน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- แหล่งอัญมณี (บุษราคัมและเขียวส่อง)
- เสื่อกกบางกะจะ

แหล่งท่องเที่ยว

- ค่ายเนินวง / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และ สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ- โบราณสถานในอุทยานการศึกษา วัดพลับ ประกอบด้วย วิหารไม้ หอไตร พระปรางค์โบสถ์ เจดีย์กลางน้ำ และลำซ่าง (เมรุไม้สำหรับเผาศพ)

ประเพณี วัฒนธรรม

- การทำเหมืองพลอย / การขุดและร่อนพลอย
- การทอเสื่อกก

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พัก (รีสอร์ท)

ผู้ประสานงาน

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ โทร. 0 - 3939 - 1361
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี 0 – 3932 - 7581

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางที่สะดวก ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข3 (สุขุมวิท) เดินทางมาสู่จังหวัดจันทบุรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์)จนถึงจังหวัดจันทบุรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร

แผนที่