บ้านฮวก จังหวัดพะเยา (2554)

บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

พิกัด 19.684455,100.404175

ผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน
เสน่ห์ที่บ้านฮวก เมืองพะเยา
บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
ที่นี่คือหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา - จุน - เชียงคำ – ภูซาง บ้านฮวก จึงนับเป็นอีกหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการสัมผัสวิถีชีวิตของคนชายแดนไทย-ลาว

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านฮวก ชุมชนอยู่ติดชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้ ยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการประกอบอาชีพทำการเกษตรและค้าขาย โดยเฉพาะการค้าขายกับกับประชาชนลาวและยังมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมนที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมและขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้คือ หัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าถักโครเชต์ ผ้าพื้นเมือง

แหล่งท่องเที่ยว

- จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก)
- ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว ทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัด เพื่อให้ประชาชนทั้งไทย-ลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง พืชผลทางการเกษตรและหัตถกรรม เป็นต้น และเส้นทางนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปถึง ภูชี้ฟ้าและผาตั้งจังหวัดเชียงรายได้ ระยะทางประมาณ 38 กม.
- น้ำตกโป่งผา ถิ่นกำเนิดเต่าปูลูที่ใกล้สูญพันธุ์ ตั้งอยู่ที่บ้านฮวก อยู่ห่างจากหมู่บ้านระยะทาง 1.5 กม. เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นหลายชั้น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่าชมธรรมชาติ และเป็นถิ่นกำเนิดและที่อยู่ของเต่าปูลู ซึ่งหาดูได้ยาก
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง

ประเพณี วัฒนธรรม

- วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ
- ประเพณีเลี้ยงปางลูกปางหลาน
- ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวบ้านฮวก ช่วงเดือนธันวาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการที่พักโฮมสเตย์และอาหาร/เครื่องดื่ม

ผู้ประสานงาน

นางฉลาด ณ เชียงใหม่ 181 หมู่ที่ 3 บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 08-9558-2451

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีตลอด 24 ชั่วโมง และทางรถยนต์ โดยจากเชียงคำใช้ทางหลวง
หมายเลข 1021 มุ่งหน้าไปอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ผ่านตลาดสบบงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าไป
ทางอำเภอภูซาง จากนั้นไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกตรงจุดสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข
1093 ผ่านวัดหนองเลาและอุทยานภูซาง จากนั้นก็ตรงไปสู่บ้านฮวก ส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย จะมีรถตู้หรือรถโดยสารประจำทางส่งถึงบ้านฮวก หรือเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถบัสถึงสถานีขนส่งเชียงคำ จะมีรถโดยสารประจำทางถึงบ้านฮวก

แผนที่