บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม (2555)

บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา

พิกัด 13.273676,99.887563

บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม
ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ
บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้แล้วในพื้นที่อื่น สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ สันนิฐานว่า ด้วยในพื้นที่มีต้นลำแพนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านมาจนทุกวันนี้

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านต้นลำแพน เป็นชุมชนที่มีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ คนในหมู่บ้านมีแนวคิดในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ การดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการดำรงชีวิตแบบพอเพียงทุกอย่างยังเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติมากขณะที่วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ อีกจุด
ที่น่าสนใจเรียนรู้ เช่น การทำประมงพื้นบ้านวางอวนปลากระบอก ดักปูแสม โดยใช้ภูมิปัญญาทำเป็นกระป๋องดัก การเผาถ่านไม้โกงกางที่มีทั้งแบบตั้งและแบบหลุม ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมและศึกษาเรียนรู้ยาก การจักสาน ตะกร้าก้านมะพร้าว การเลี้ยงปูทะเล และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักอาศัยของนกตามธรรมชาติ โดยเฉพาะนกกระยาง ที่จะพบเห็นได้โดยทั่วไปบนสองข้างทางของถนนที่เข้าสู่หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- จักสานตะกร้าก้านทางมะพร้าว
- ถ่านไม้โกงกาง
- อาหารทะเลแปรรูป

แหล่งท่องเที่ยว

- ล่องเรือชมธรรมชาติ
- เรียนรู้วิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน การทำกระป๋องดักปูแสม และดักปูแสมด้วยตัวเอง
- เรียนรู้อาชีพ เผาถ่านไม้โกงกาง จักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว การเลี้ยงปู กุ้ง ปลา - กิจกรรมดูนกกระยาง

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีงานแห่เจ้าแม่ปากแพรกกระเทียม
- สรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มัคคุเทศก์พร้อมให้บริการ
- บ้านพักโฮมสเตย์
- มีบริการให้เลือกซื้อปูทะเลสด ๆ ถึงที่
- ร้านของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว

ผู้ประสานงาน

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3471 -1011
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา โทร. 0-3475 -1999 หรือ 08-6794-8496
- นายรัก ทองสุก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร โทร. 08-7711-5057

การเดินทาง

จากกรุงเทพให้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ตรงไปหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จุดสังเกตก่อนถึง คือโรงงานเอเซียติก จากนั้นชิดซ้ายเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีป้ายบอก หมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว เป็นระยะๆ

แผนที่