บ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (2555)

บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

พิกัด 8.402413,98.686899

นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด
น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ
กระบี่
บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่
พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมา ตาหมี ดำหมี ได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้งรกราก ที่บริเวณถ้ำเสือนอก (วัดกรเทพนิมิต) หลังจากนั้นได้หักร้างถางพงเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ำเสือใน และเริ่มมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา สำหรับที่มาของชื่อถ้ำเสือ คือ นอกจากจะเป็นแหล่งชุกชุมของเสือพันธุ์ต่างๆ และยังมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินทางมาจากอีสานมาพำนักอาศัยอยู่บริเวณถ้ำทางด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือถ้ำอรหันต์) มีการขุดลายแทงบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีก้อนหินเป็นรูปรอยเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ด้วยคำ ขวัญ หมู่บ้านคือ “หมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่า ธาราร้อน ดอนหอยหวาน ตำนานมนุษย์ถ้ำ ลำน้ำปันแดน”

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านถ้ำเสื้อป็นหมู่บ้านสะอาด สงบ ผู้คนมีวิถีชีวิตเกษตรกรรม เน้นการปลูกปาล์ม ยางพารา และการทำประมงที่เรียบง่าย
นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ โถงถ้ำ เพิงผา ท้องทะเลอันดามัน และมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดี
จึงถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านมีศักยภาพใน การรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าทะเล ถ้ำ น้ำตก ในรูปของเชิงธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตการเกษตรเน้นความเป็นเกษตรพอเพียง ประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ร็องแง็ง มโนราห์ ลิเกป่า มวยไทยไชยา พร้อมกันนี้ยังบริการจัดศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ รับทำค่ายกิจกรรม และวิทยากรกระบวนการแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ชายฝั่งอันดามัน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าปาเต๊ะ พิมพ์ลาย
- ศิลปกรรม “ดอกไม้อันดามัน” จากเปลือกหอยชักตีน
- เสื้อเพ้นท์ลาย “มิสเตอร์อ่าวลึก” ของฝากจากมนุษย์ถ้ำ

แหล่งท่องเที่ยว

- น้ำผุดเริ่งร่า
- ถ้ำลอด-ถ้ำผีหัวโต
- สปาธรรมชาติหาดทรายร้อน
- ถ้ำเสือน้อย
- อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
- ถ้ำคลัง
- ศูนย์ลิง
- ป่าเกาะ-เกาะห้อง

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีแข่งเรือยาว 14 ฝีพายประจำปี ในงานประเพณีลอยกระทงทุกปี
- วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ ร็องแง็ง ลิเกป่า

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการไกด์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์น้อย
- โฮมสเตย์ในชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย เรือนไพลินโฮมสเตย์ รองรับได้ 30-40 ท่าน เรือนผู้ใหญ่โฮมสเตย์ รองรับได้ 15-20 ท่าน และไร่ปรีดาโฮมสเตย์ รองรับได้ 150-250 ท่าน
- โฮมสเตย์ในเครือข่าย 2 แห่ง ได้แก่ บ้านสวนทิพย์โฮมสเตย์ รองรับได้ 20-30 ท่าน และแหลมสักซีฟู๊ดโฮมสเตย์ รองรับ
ได้ 20-30 ท่าน และไร่ปรีดาโฮมสเตย์ รองรับได้ 150-250 ท่าน

ผู้ประสานงาน

- นายวรรชัย คำมี ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 08-4840-8837
- นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ โทร. 08-0690-5351
- Facebook: ao-lukcbt-n@hotmail

การเดินทาง

ใช้เส้นทางกรุงเทพ-สายเอเชีย 41 ล่องภาคใต้ แยกเข้าสาย 44 บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี มาบรรจบสายเพชรเกษม 4 เลี้ยวซ้าย ชิดขวายูเทิร์นแรก ไปตัวอำเภออ่าวลึก ประมาณ 14 กม. ก่อนถึงอำเภออ่าวลึก 2 กม.เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 1002 (ทางลัดไปพังงา-ภูเก็ต) ตรงผ่านศูนย์ราชการอำเภออ่าวลึก ไปประมาณ 4 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 4012 ประมาณ 2 กม. เจอซุ้มประตูหมู่บ้านถ้ำเสือเลี้ยวขวาผ่านประตูเข้าไปในหมู่บ้าน

แผนที่