บ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย (2556)

บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่

พิกัด 17.963098,102.52209

ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง
ที่บ้านหม้อ หนองคาย
บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) จากที่ในหมู่บ้านมีช่างปั้นหม้อดินขาย โดยมีทิดหม้อเป็นหัวหน้า จึงได้ชื่อว่า “บ้านหม้อ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านหม้อ เป็นหมู่บ้านชายแดน 1 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 60 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือ ติดแม่น้ำโขงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยาวตาม แม่น้ำโขง บ้านหม้อมีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งมีจุดผ่อนปรนชั่วคราวตรงข้ามกับตัวนครหลวงเวียงจันทน์ จึงสามารถข้ามไปท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพมีทำการเกษตร เช่น การทำนาปรัง ปลูกไร่ข้าวโพด ปลูกยาสูบ โดยเฉพาะสับปะรดเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ส่วนวิถีชีวิตจะเน้นการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู น้ำส้มควันไม้ การแปรรูปปลา การแปรรูปสับปะรด การทำสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เด่น

ปลาส้ม ปลาร้าหมัก รวมถึงปลายอ ส้มตัด เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับมาตรฐานในระดับ 4 ดาว เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป เป็นของฝากที่ผู้รับพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

- วัดอรัญบรรพต
- วัดหินหมากเป้ง
- ดอนชิงชู้
- หาดทรายสีทอง
- จุดผ่อนปรนไทย-ลาว

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีแข่งเรือและไหลเรือไฟในเทศกาลบุญออกพรรษา ช่วงเดือนตุลาคม
- เลี้ยงบ้าน เดือนมิถุนายน
- บุญมหาชาติ เดือนกุมภาพันธ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักโฮมเสตย์ 10 หลัง
- สถานีอนามัย
- โทรศัพท์สาธารณะ

ผู้ประสานงาน

นางฉวีวรรณ ใจขาน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ โทร. 085-7492179

การเดินทาง

- รถทัวร์ สายกรุงเทพฯ-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่
- เครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี แล้วต่อรถโดยสาร อุดรธานี-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่

แผนที่