ค้นหา :
 
 
 
ร้านค้า OTOP จังหวัด พิจิตร
กลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง
477 หมู่ 9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 08 1309 0784, 02 2747499
e-mail : tungsaithong@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.saithongherb.com
ผ้าต่ออนุชา
18 หมู่ 2 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210
โทรศัพท์ : 08 1840 2562, 02 8342899
e-mail : nucha@nuchahandmade.com
เว็บไซต์ : www.nuchahandmade.com
กลุ่มเรือนกะลา
16/2 หมู่ 14 บ้านสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 08 6735 6298, 056 698313
e-mail : -
กรอบรูปไม้สัก
110 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210
โทรศัพท์ : 08 9565 2169
e-mail : -
กลุ่มสมุนไพรวดีอร
139 หมู่ 8 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 08 9107 3754, 08 9827 4633
e-mail : v-on2552@hotmail.com
กลุ่มร้อยดอกไม้
11/5 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 08 7151 2532
e-mail : -
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระประทุมร่วมใจ
91 หมู่ 6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 08 1208 8266, 08 9667 8664
e-mail : warawanj@hotmail.com
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสระบัว
64 หมู่ 6 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 08 7208 8266
e-mail : -
ไข่เค็มศรีจิตร
218 หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 08 7739 8257
e-mail : -
โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน
75 หมู่ 5 ต.ท่าฬอ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 08-1972-4473, 0-56243-234,0-5661-2063
e-mail : -
กลุ่มอาชีพช่างทองคำเงินอัญมณี และเครื่องประดับเมืองตะพานหิน
183 บ้านตะพานหิน ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 08 1674 4752, 056 662773
e-mail : wv_bj1990@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.benjarongjewelry.com
กลุ่มจันทร์หอมปรับอากาศ
939 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 08 9705 8221
e-mail : -
กลุ่มอำนวยการเครื่องประดับ
31 หมู่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 08 1283 8728
e-mail : -
บ้านมะขามแก้วสี่รส
113/4 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 08 1972 7272, 056 611978
e-mail : chonlatee_04@hotmail.com
กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 หมู่ 6 บ้านไร่ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 08 8163 9765, 08 3625 9252
e-mail : -
น้ำองุ่นสุนิตา
2 หมู่ 11 บ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 08 9644 1313, 08 8176 9606
e-mail : -
กลุ่มจักสานปอเฮ
108/1 หมู่ 2 บ้านวังหลุม ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 08 1285 6233, 056 641910
e-mail : -
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
181 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66990
โทรศัพท์ : 08 6214 1178, 056 901622
e-mail : -
เว็บไซต์ : www.pomelo.com
กลุ่มสตรีสหกรณ์บึงสีไฟ
297/4 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 08 1604 7984, 056 613803
e-mail : -
กลุ่มจักสานผักตบชวา
3 หมู่ 3 บ้านวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 08 1283 6835, 056 641034
e-mail : -
กลับขึ้นด้านบน
ลิขสิทธิ์ 2555 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
โดย otoptoday.com All right reserved.