มีบริการจัดส่งสินค้าหลายช่องทาง สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีบริการจัดส่งสินค้า ดังนี้

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า  ผู้ผลิตสินค้า OTOP หรือศูนย์ OTOP จะทำการตรวจสอบสินค้า  และจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการของไปรษณีย์ ไทย(EMS) เมื่อได้รับการโอนเงินค่าสินค้า และค่าขนส่งแล้ว