งานหัตถกรรมแกะสลักจากมะพร้าว

114/283 หมู่ 10 บ้านบัวทอง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ติดต่อ คุณรันช์ เศรษฐบุตร

08 9990 5700

สินค้าโอทอป 1 รายการ