กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

432 หมู่ 8 บ้านหนองช้างตาย ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

ติดต่อ คุณศรีสุดา จรงจิตจรรยา

08 9965 8009, 037 360165

ศักยภาพระดับ A

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 6 รายการ

สินค้าโอทอป 1 รายการ