มิตรใหม่ฟาร์ม

13 หมู่12 ซอยวัดดอนเปร็ง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ คุณสถาพร ฉายะโอภาส

08 6889 9958

ศักยภาพระดับ A

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 1 รายการ

สินค้าโอทอป 3 รายการ