ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

9 หมู่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

ติดต่อ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

0-4468-6157

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ