กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเมิน

46 หมู่ 3 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเมิน

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ