กลุ่มปลาส้ม

81 หมู่11 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

ติดต่อ กลุ่มปลาส้ม

08-7254-1412

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ