แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปถั่วลิสงบ้านหนองฆ้อง

24 หมู่ 4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

ติดต่อ นางสัว ไชยกอง

08-6075-3459

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 3 รายการ