กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

28 หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

ติดต่อ กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

08-1592-7697

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ