กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย

169 หมู่4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

ติดต่อ นางนีรนุช ทองสว่าง

08-9460-3769

ศักยภาพระดับ A

สินค้าโอทอป 3 รายการ