วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู

29/2 หมู่2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160

ติดต่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู

08-9942-4378

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ