วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้และสมุนไพร

167 หมู่ 5 ถ.ลอง-แพร่ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150

ติดต่อ นางสมคิด สุวรรณสา

08 1951 6145, 054 583540

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 1 รายการ