กลุ่มงานศิลป์ดินไทย

564/7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ กลุ่มงานศิลป์ดินไทย

08-1441-7546

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ