กลุ่มแม่บ้านวัดจันท์พัฒนา

72/42 ม.7 ซอยอนามัย ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

081-7084913

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ