วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่่อเศรษฐกิจชุมชน

104 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

08 9856 1082

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ