แม่บ้านตาปะขาวหาย

112/9 หมู่ 3 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ แม่บ้านตาปะขาวหาย

08-1604-2461

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ