กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทยร่วมใจบ้านกร่าง ท่าวัว

89 ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

08 1042 5212

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ