โรงงานขนมไทยตราสกุลไทย

422/9 หมู่ 9 ซอยสามัคคี ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ โรงงานขนมไทยตราสกุลไทย

08-6777-7274

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ