เรือจำลอง

528/1 ม.8 ซอยแป้งนวล ถนนถนนพิชัยสงคราม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ นายกฤติพงษ์ ปิยะจิตติวงศ์

08 9437 1637

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ