น้ำผึ้งกำจัดขน

133/66 ม.2 ซอยดาวทอง ถนนพิษณุโลก - บึงพระ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ นางสาวจิตรา สุขเมือง

081-5321633

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ