วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ

194/4 หมู่ 4 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ นายธนกฤติ สอนเพียร

08 3164 8295, 08 9858 9704

tbherbal@hotmail.com

www.tbherbal.com

สินค้าโอทอป 5 รายการ