บุษบาไม้หอม(บุหงารำไป)

385/51 ม.2 ซอยคลังน้ำมันดิบ ถนนบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ นางอารินทร์ อินทรักษา

081-6882557

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ