วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่มงคลไวน์จุฑารส

10 หมู่ 9 ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

ติดต่อ คุณเบญจวรรณ พ่วงเฟื่อง

08 6937 8385, 08 6199 7523

สินค้าโอทอป 1 รายการ