กลุ่มแม่บ้านหนองกุลา

18 หมู่ 4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ กลุ่มแม่บ้านหนองกุลา

08-1888-4015

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ