วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์รุ้งรวงทอง(เต่ายิ้ม)

323 ม.10 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

08 7202 9520

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ