ร้านกล้วยตากแม่โสม

99/2 หมู่ 1 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

ติดต่อ ร้านกล้วยตากแม่โสม

08-1674-2817, 08-1740-4156

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ