วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชลนที

43 หมู่ 5 บ้านโปร่งนก ถ.พิษณุโลก-หรหมพิราม ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

ติดต่อ นายบุญเจน ทั่งจ้อย

08 9062 8651

สินค้าโอทอป 2 รายการ