วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านริมคลอง

299 ม.7 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

08 1474 8542

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ