กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองมะคัง

142 ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

08-9857-8139

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ