ปวีณาน้ำพริกเผา

205/1 น้ำโค้งเหนือ หมู่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ติดต่อ นางปวีณา มั่นคง

08-1786-5500

maemanit@gmail.com

ศักยภาพระดับ A

สินค้าโอทอป 1 รายการ