มะขามแปรรูปสามพี่น้อง

111/1 ม.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

ติดต่อ น.ส.พัฒนี เลี่ยมนุธทอง

081-4246226

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ