กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

171/3 หมู่ 3 บ้านซุ้มขี้เหล็ก ต.ซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

ติดต่อ คุณธีระพงษ์

08 1950 1377, 055 992165

สินค้าโอทอป 1 รายการ