หจก.โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)

50 ซอยบางจะเกร็ง2 ถนนราษฎร์ประสทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ติดต่อ นายวิรัช แสงเจริญถาวร

08-9135-7424, 0-2468-2759, 0-3471-1108

saengthaiseafood@hotmail.com

saengthaiseafood.com

ศักยภาพระดับ A

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 8 รายการ

สินค้าโอทอป 1 รายการ