นายสมพงษ์ จันทร์คง

46 หมู่ 5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ นายสมพงษ์ จันทร์คง

0-3476-6012, 08-5664-2000

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ