กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (รองเท้าต.ปลายโพงพาง)

62/1 หมู่ 1 บ้านปากวน ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ คุณจุฬา จันทร์เพ็ง

08 9075 2182

ศักยภาพระดับ B

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 3 รายการ

สินค้าโอทอป 1 รายการ