หจก. แสงทองการค้า (เอลทีกาแฟชุมพร)

124 หมู่ 7 ซอย124 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ติดต่อ คุณเกษมศานต์ โชคดี

08 8758 2262, 077 531153

ศักยภาพระดับ A

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 2 รายการ

สินค้าโอทอป 2 รายการ