วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ

59 หมู่ 3 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ

08-6457-5799

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ