สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจจำกัด

209 หมู่ 6 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

ติดต่อ คุณสายสุนีย์ เกื้อแก้ว

08 1098 9686

ศักยภาพระดับ A

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 1 รายการ

สินค้าโอทอป 4 รายการ