กลุ่มอัลฮามีนบาติก

68 ถนนนรา-ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ กลุ่มอัลฮามีนบาติก

0-7351-6043

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ