กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

356/3 หมู่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

08-1898-4571

ศักยภาพระดับ D

สินค้าโอทอป 1 รายการ